Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Alternativa Medica

Kodovi

Podešavanje širine i visine prozora

Ovaj kod nam posle isteka određenog vremena ispisuje poruku o tome.

Ovaj kod nam ispisuje tekst u statusnoj traci, pri prelasku misa na link.


Design provided by Nenad Jerinić